Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 Wizja szkoły
  Przyjazna, nowoczesna,przygotowującą uczniów do dalszej nauki,ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka,umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych,uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • 2 Maria Konopnicka
  „I wiem, gdzie, po co idę – co, dlaczego robię.”
 • 3 Misja szkoły
  Rzetelna wiedza prowadząca do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;pobudzanie do aktywności, samodzielności; inspiracja do wyrażania własnych myśli i przeżyć; wychowywanie w duchu tolerancji;poszanowanie odmienności, niepełnosprawności innych osób;wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia; kultywowanie tradycji;
 • 4
 • 5 .Maria Konopnicka
  " Ludzie to anioły z jed­nym skrzydłem, dla­tego aby się wznieść, mu­simy trzy­mać się razem."
baner

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Bukowa Wielka 34, 22-107 Sawin,tel/fax 82 5672605

Wolontariat

Regulamin Wolontariatu w Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat  to dobrowolne, bezpłatne i  świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 1. Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie służyć pomocą potrzebującym w różnych dziedzinach życia społecznego.
 2. Wolontariat jest skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Cele i sposoby działania

 1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem Wolontariatu jest także wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, lokalnego i w miarę możliwości o szerszym zakresie. Za zadanie stawia sobie również łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci oraz młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom tej pomocy oczekującym.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 7. Organizowanie spotkań wolontariuszy.
 8. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów naszej szkoły.
 9. Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 10. Wolontariat włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.
 11. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o działaniach Wolontariatu, informowanie społeczności szkolnej i lokalnej o działaniach Wolontariatu na gazetce okolicznościowej, w gazetce szkolnej „Bukowianka”, szkolnej stronie internetowej, w lokalnych środkach masowego przekazu.
 12. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej, 22-107 Sawin, Bukowa Wielka 34

III. Sylwetka wolontariusza

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości i bezinteresowności
 • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. Zastanów się , jakie osobiste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na tym skorzystasz.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Przestrzegać zasad

Przestrzegaj warunków współpracy zawartych w porozumieniu o wolontariacie. Jeśli masz wątpliwości – pytaj!

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na wsparcie!

Chętnie uczyć się i dbać o rozwój osobisty

Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicz w szkoleniach, staraj się rozwiązywać swoje problemy i sam korzystaj z pomocy, jeśli to potrzebne. Bądź gotów do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi wolontariuszami.

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, do czego się zobowiązałeś. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Zachować tajemnicę

Zachowaj w tajemnicy poufne informacje, które mogą być Ci przekazane.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczna.

 

SONDA
Co Ci się najbardziej podoba na Naszych stronach?

Ciekawa tematyka.
Zawsze wiadomo co sie dzieje w szkole.
Nudna
Mało akytwna

Zegar

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Serwis Gminy Sawin

Wiadomości z ostatniej chwili

Gazetka szkolna

Gazetka Szkolna NR 2 -2014/2015 Listopad-Grudzień
Gazetka szkolna współredagowana przez Warsztaty Dziennikarskie.