Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 Wizja szkoły
  Przyjazna, nowoczesna,przygotowującą uczniów do dalszej nauki,ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka,umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych,uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • 2 Maria Konopnicka
  „I wiem, gdzie, po co idę – co, dlaczego robię.”
 • 3
 • 4 Misja szkoły
  Rzetelna wiedza prowadząca do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;pobudzanie do aktywności, samodzielności; inspiracja do wyrażania własnych myśli i przeżyć; wychowywanie w duchu tolerancji;poszanowanie odmienności, niepełnosprawności innych osób;wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia; kultywowanie tradycji;
 • 5 .Maria Konopnicka
  " Ludzie to anioły z jed­nym skrzydłem, dla­tego aby się wznieść, mu­simy trzy­mać się razem."
baner

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Bukowa Wielka 34, 22-107 Sawin,tel/fax 82 5672605

Programy

"Czyste powietrze wokół nas"

 Program kierowany do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz do ich rodziców i opiekunów.

 Głównym celem programu, który realizuje z przedszkolakami pani Beata Strehlow, jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program ten ma na celu również podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

 We wrześniu 2013 r. uczniowie klasy I przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka". Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. Pierwszoklasiści otrzymali książeczki z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, a rodzice broszurę informacyjną. Program trwa do czerwca 2014 roku. Opiekunem programu jest pani Anna Kwiatkowska. 

certyfikat bezpieczny puchatek1

"Moje dziecko idzie do szkoły"

 Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

"Najlepsza szkoła"

 Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, motywowanie ich do nauki oraz budowa więzi pomiędzy uczniami a nauczycielami. Opiekunem programu jest pani Małgorzata Łopąg-Wołoszun.

"Nie pal przy mnie proszę"

 Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I -III szkół podstawowych. Koordynatorem programu jest pani Anna Kwiatkowska.

 Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych z wykorzystaniem metod aktywizujących dostosowanych do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Ma on charakter profilaktyczny ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

"Owoce w szkole"

 Program "Owoce w szkole" organizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego. Skierowany jest on do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

 Opiekunem programu jest pani Wanda Elżbieta Małecka. W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca.

"Rok szkoły w ruchu"

 Rok  szkolny 2013/2014 ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. Inicjatywa ma na celu współpracę szkoły, organów służby publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w działaniach służących upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Opiekunem programu jest pani Urszula Książek.

"Super Wiewiórka"

 Program "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby" przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 
 Celem strategicznym programu jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opiekunem programu jest pani Małgorzata Kiszowara.

"Szklanka mleka"

 Program "Szklanka mleka" realizowany jest w naszej szkole w klasach I-III w ramach działania "Mleko dla Szkół". Opiekunem programu jest pani Wanda Elżbieta Małecka. 

 Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Mleko dotowane jest przez Unię Europejską. Każde dziecko objęte programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.

 Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

 

"Zachowaj trzeźwy umysł"

 Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Opiekunem programu w naszej szkole jest pani Małgorzata Kiszowara. 

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

 Program profilaktyki palenia tytoniu skierowany do uczniów klas IV-VI.

 Jego głównym założeniem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej. W naszej szkole koordynatorem programu jest pani Małgorzata Kiszowara. Podstawowe zagadnienia programowe realizowane są na zajęciach, które poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej. 

Szkolna Sonda

Zegar

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Gazetka szkolna

Gazetka szkolna